0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ช่องทางการติดต่อ
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกรังสีเทคนิค
ธาราบำบัด
ศูนย์นวดไทย ม.ช.
คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร