0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
การเตรียมตัวก่อนตรวจ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ EN

     -   การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (เบาหวาน/FBS)  และตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)  ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการเจาะเลือด  10 - 12  ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด *** กรณีที่ไม่มีรายการตรวจดังกล่าวข้างต้น ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม

     -   การตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย

     -   งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ประมาณ 3 วัน ก่อนการตรวจ

     -   ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป และควรพักผ่อนให้เพียงพอ

 

เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว

     -   ไม่ควรพับแขน เพราะการพับแขนหลังเจาะเลือดมีโอกาสจะทำให้เกิดจ้ำเลือดออกภายใต้ผิวหนังได้  วิธีที่ดีที่สุดคือเหยียดแขนแล้วใช้สำลีปิดแผล กดเบาๆ ไว้สักครู่

 

การเก็บปัสสาวะ

     -   ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป

     -   สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 

การเอกซเรย์ (ปอด/ทรวงอก)

     -   ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆ บริเวณทรวงอก

     -   สุภาพสตรีเปลี่ยนเสื้อโดยถอดชุดชั้นในและเครื่องประดับบริเวณทรวงอกออก

     -   ไม่ควรเอกซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์