0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร
ตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร : Mobile Health Checkup

ตรวจสุขภาพประจำปีลูกค้าองค์กร ทั้งในและนอกสถานที่

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 น. - 16:30 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
053936027
อีเมล