0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ธาราบำบัด
ธาราบำบัด : Hydro Therapy

"ธาราบำบัด"   เป็นงานบริการหนึ่ง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคลินิกกายภาพบำบัดและธาราบำบัด  ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  ให้บริการทางธาราบำบัด  ดังต่อไปนี้

          

การรักษาทางธาราบำบัด (อาคารธาราบำบัด)

          ธาราบำบัดหรือการบำบัดด้วยน้ำ  เป็นรูปแบบวิธีการทางกายภาพบำบัดอย่างหนึ่ง โดยเป็นการรักษาในน้ำอุ่น  ซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดขยายตัว  เพิ่มการไหลเวียนของเลือด  ส่งผลต่อการบรรเทาความเจ็บปวด  ช่วยผ่อนคลายความเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ  นอกจากนี้คุณสมบัติของน้ำ  (แรงลอยตัวและแรงดัน)  จะช่วยฝึกการทำงานของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและมีความทนทาน  การขยับแขนและขาทำได้ง่าย  ลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย ทำให้ลดการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถในการทรงตัวและการเดินอีกด้วย 

          ผู้ที่เหมาะกับการเข้ารับบริการธาราบำบัด ได้แก่
          1.) คนไข้ระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ เช่น เข่าเสื่อม ปวดหลัง กระดูกสันหลังเสื่อม เป็นต้ส
          2.) คนไข้ระบบประสาทและสมอง เช่น อัมพาตครึ่งซีก พาร์กินสัน เป็นต้น

 

 

การบริการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป (อาคารธาราบำบัด) มีบริการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายในผู้ป่วยและการส่งเสริมสุขภาพแก่บุคคลทั่วไป  ภายในอาคารประกอบด้วย

          1.  สระน้ำธาราบำบัด  (Hydrotherapy Pool)

 

          2.  ห้องออกกำลังกาย  (Fitness Room) 

 

          3.  อ่างน้ำวน  (Jacuzzi) 

 

          4.  ห้องซาวน่า  (Sauna Room)


 

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

อัตราค่ารักษาทางธาราบำบัด            600 บาท/ครั้ง
** สำหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจบางองค์กร  สามารถนำใบเสร็จค่ารักษา ไปเบิกได้

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

อัตราค่าบริการสำหรับการเข้ารับบริการ (สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย ห้องซาวน่า และอ่างจากุชชี่)

   -  อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป       
      ครั้งละ 100.- บาท
   -  อัตราค่าบริการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ครั้งละ 90.- บาท
   -  อัตราค่าบริการสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี

      ครั้งละ 80.- บาท

** ชำระเงินครั้งเดียว  สามารถใช้บริการได้ทุกรายการ   และไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกจ่ายกับทางราชการได้**

 

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 20:00 น.
วันเสาร์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
0-5393-5095
อีเมล
-