0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประเภท
วันที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
12 มีนาคม 2567 เวลา 14:45 น. นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก (ศูน... ประกาศ
4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:18 น. Guidebook การตรวจวัดระดับยา ประกาศ
4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:12 น. Turnaround Time and Service Fee การตรวจวัดระดับยา... ประกาศ
4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12:00 น. รายการตรวจหน่วยห้องปฏิบัติการตรวจพิเศษ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (ศูน... ประกาศ
10 มกราคม 2566 เวลา 14:33 น. แบบประเมินเดนเวอร์ทู (Denver II) - ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค... บทความ
25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:33 น. Turnaround time - ศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชค และศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง... ประกาศ