0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประเภท
วันที่ ชื่อเอกสาร ประเภท
28 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:16 น. หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างพลังด้านทรัพยาก... ประกาศ
10 มกราคม 2566 เวลา 14:33 น. แบบประเมินเดนเวอร์ทู (Denver II) - ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค... บทความ
3 มกราคม 2566 เวลา 12:09 น. มีโชค - แพคเกจตรวจสุขภาพ Healthy New Year 2023... โปรโมชัน
20 ธันวาคม 2565 เวลา 17:32 น. พร้อม - แพคเกจตรวจสุขภาพ Healthy New Year 2023 ... โปรโมชัน
18 ตุลาคม 2565 เวลา 13:32 น. แบบฟอร์มตรวจสุขภาพประจำปี (นอกสถานที่)... ประกาศ
25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:33 น. Turnaround time - ศูนย์สุขภาพพร้อมมีโชค และศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง... ประกาศ
7 มกราคม 2565 เวลา 14:59 น. CSC NEWS ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประกาศ
7 มกราคม 2565 เวลา 14:59 น. CSC NEWS ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประกาศ