0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกเทคนิคการแพทย์ : Medical Technology Clinic

คลินิกเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจสุขภาพ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น การตรวจตามคำสั่งแพทย์ ผู้รับบริการทั่วไปที่รักษ์สุขภาพ การตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงาน  รับตรวจตัวอย่างในงานวิจัย  หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  โดยมีนักเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ โดยท่านที่มาใช้บริการหากท่านมีสิทธิในการเบิก สามารถใช้สิทธิการเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้

การตรวจสุขภาพสามารถตรวจหาอะไรได้บ้าง

1.  ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  เป็นการหาปริมาณเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือดได้ เพื่อทราบความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงเช่นมีภาวะซีดหรือไม่ ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเช่นเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือไม่ หรือมีการอักเสบติดเชื้อในร่างกาย เป็นต้น

2.  ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  เป็นการตรวจหาภาวะเบาหวาน หรือ เริ่มมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเพื่อเป็นการป้องกันหรือเตรียมตัวก่อนจะเป็นเบาหวานได้  และในผู้ที่มีความเสี่ยงเช่นมีพันธุกรรมเป็นเบาหวาน

3.  ตรวจหาระดับไขมัน (cholesterol/Triglyceride)  หากพบมีค่าสูงอาจมีความเสี่ยงเป็นเส้นเลือดหัวใจ หรือเส้นเลือดสมองตีบ เส้นเลือดอุดตัน หากทราบว่ามีภาวะไขมันสูงทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและออกกำลังกาย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงได้

4.  ตรวจการทำงานของไต (BUN,Creatinine)  เพื่อดูภาวะว่าไตมีความผิดปกติหรือไม่ มีความเสี่ยงเป็นโรคไตหรือไม่

5.  ตรวจหากรดยูริค (Uric acid)   เพื่อดูภาวะโรคเก๊าท์ ผู้ที่มีภาวะกรดยูริคสูง ควรควบคุมอาหารพวกยอดอ่อนของพืช หน่อไม้ เครื่องในสัตว์

6.  ตรวจการทำงานของตับ (AST,ALT,ALP)   เพื่อดูภาวะว่าตับทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ มีภาวะตับอักเสบหรือไม่ ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น จากยา หรือไวรัส เป็นต้น

7.  ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งชนิดต่างๆ (Tumor marker)   เพื่อทราบภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง หรือมีความเสี่ยงจากพันธุกรรม  มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น

8.  การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)   เป็นการหาความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ  การอักเสบหรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ

9.  การตรวจอุจจาระ (Stool examination)  เพื่อหาพยาธิต่างๆ การติดเชื้อในลำไส้ เป็นต้น

10.  การตรวจหาโรคติดเชื้อชนิดต่างๆ  เช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากการติดเชื้อเอชไอวี (เอดส์)  โรคไวรัสตับอักเสบชนิด เอ  บี และ ซี เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบสภาพร่างกายและสามารถป้องกันไว้ก่อนจะติดเชื้อได้ เช่น การรับวัคซีน เป็นต้น

11.  การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือก่อนมีบุตร  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขอนามัยก่อนแต่งงานและมีบุตร และทราบปัจจัยเสี่ยงจากโรคพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย เพื่อหาทางป้องกันและดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ต่อไป 

 

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 น. - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 น. - 15:30 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
ห้องปฏิบัติการ (LAB) 0-5393-6027 ต่อ 110
อีเมล
-