0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกกายภาพบำบัด : Physical Therapy Clinic

คลินิกกายภาพบำบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ให้บริการรักษาทางกายภาพบำบัดซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ ดังต่อไปนี้

          1.  ผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  (Musculoskeletal patients) กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ  ที่ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวด  เคลื่อนไหวลำบากและรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน  เช่น  ปวดคอ  ปวดหลัง  ปวดข้อต่อต่างๆ  กล้ามเนื้อหรือข้อต่ออักเสบ  ข้อติดแข็ง  กระดูกสันหลังเสื่อมทับเส้นประสาท  ข้อเข่าเสื่อม  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการทำงาน  เป็นต้น  โดยตตัวอย่างวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด อาทิเช่น อัลตร้าซาวด์ การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) การรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (PMS) และการกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น

         2.  ผู้ป่วยทางระบบประสาท  (Neurological patients)  กลุ่มผู้ป่วยที่มีการทำงานของระบบประสาทบกพร่องทั้งจากสมอง  ไขสันหลังและเส้นประสาทส่วนปลาย  ทำให้เกิดความผิดปกติในการเคลื่อนไหวและความสามารถในการดูแลตนเองลดลง  เช่น  ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก  อัมพาตครึ่งท่อน พาร์กินสัน  กล้ามเนื้อลีบและอ่อนแรงจากเส้นประสาทขาดหรือปลายประสาทอักเสบ  เป็นต้น

        3. ผู้ป่วยเด็ก  (Pediatric patients)  กลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานของสมองหรือเด็กสมองพิการ  มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว  เช่น การชันคอ  ตั้งคลาน  นั่ง  ยืนหรือ เดิน  การควบคุมท่าทางหรือพัฒนาการช้า โดยทางคลินิกได้จัดห้องเพื่อใช้ในการบำบัดสำหรับผู้ป่วยเด็กไว้อย่างเป็นสัดส่วน 

กายภาพบำบัด เชียงใหม่ เบิกได้ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อปท

 

สาขาที่เปิดให้บริการ

ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานใหญ่) 
053 936 027
GPS https://goo.gl/maps/MkAdUDC5XDdgbWN39

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค  
053 230 121
GPS https://goo.gl/maps/vGbFFtyUwZSXyHFb6

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
053 949 325-6
GPS : https://goo.gl/maps/rhTno3qG2KKD6ZUV9

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง-หางดง
053 106 999
GPS https://maps.app.goo.gl/bxP1zU1c63iFUX9d6

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง 
054 223 177
GPS https://goo.gl/maps/fNjXtYmWbAB8B2mx7

 

 

 

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 น. - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 น. - 16:00 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
053-949268 มีโชค 053-230121 ลำปาง 054-223177
อีเมล
-