0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
แพ็กเกจ และโปรโมชัน
สิ่งที่น่าสนใจ
แพคเกจตรวจสุขภาพ New year Health Checkup Package 2024

ประชาสัมพันธ์
3 ธันวาคม 2566 เวลา 15:27 น.
สาขาต่างๆ ของศูนย์สุขภาพพร้อม

ประชาสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:55 น.
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร...

ประชาสัมพันธ์
23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:02 น.
เปิดบริการแล้ว ศูนย์นวดไทย มช. สาขาศูนย์...

ประชาสัมพันธ์
23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:15 น.
ภาพกิจกรรม Office Syndrome ภัยเงียบคนทำงาน

ประชาสัมพันธ์
29 มิถุนายน 2566 เวลา 11:27 น.
บริการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับองค์กรทั้งใ...

ประชาสัมพันธ์
27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:56 น.
ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์
27 กรกฎาคม 2566 เวลา 15:59 น.
2 ตุลาคมนี้ พบกัน กับศูนย์สุขภาพพร้อม กา...

ประชาสัมพันธ์
29 กันยายน 2566 เวลา 15:42 น.
แพคเกจตรวจสุขภาพ SAVE & Safe และ SAVE & ...

ประชาสัมพันธ์
30 เมษายน 2566 เวลา 11:02 น.
โปรโมชัน
บริการของเรา
คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ , รังสีเทคนิค , กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ไว้ในศูนย์สุขภาพพร้อม โดยให้บริการด้วยนักวิชาชีพที่มีความถนัดเชี่ยวชาญ
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกรังสีเทคนิค
ธาราบำบัด
ศูนย์นวดไทย ม.ช.
คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร
ศูนย์สุขภาพพร้อม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพพร้อม ดำเนินการภายใต้ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี เจาะเลือด เอกซเรย์ บริการทางรังสีเทคนิค กายภาพบำบัด ธาราบำบัด กิจกรรมบำบัด รวมทั้งยังมีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือกลุ่มชมรมต่างๆ ที่มีความสนใจในการตรวจสุขภาพ  ให้บริการด้วยคุณภาพงานบริการของนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา 07.30 - 15.30 น.

  GPS : https://goo.gl/maps/MkAdUDC5XDdgbWN39

ที่ตั้ง : 110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 0-5393-6027
ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค

ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า (แยกรวมโชค) บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ ให้บริการด้วยคุณภาพงานบริการของนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา 07.30 - 20.00 น.

 GPS : https://goo.gl/maps/vGbFFtyUwZSXyHFb6

ที่ตั้ง : ชั้น G อาคารที่จอดรถ มีโชคพลาซ่า
เบอร์โทร : 0-5323-0121
ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง

ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งในและนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือกลุ่มชมรมต่างๆ ที่มีความสนใจในการตรวจสุขภาพ ซึ่งให้บริการโดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ รวมทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา 07.30 - 16.00 น.

  GPS :  https://goo.gl/maps/fNjXtYmWbAB8B2mx7

ที่ตั้ง : ตลาดราชวงศ์ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ไทย
เบอร์โทร : 0-5422-3177
ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขาศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพพร้อม สาขาศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการภายใต้ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

เวลาทำการ
วันจันทร์  วันพุธ และวันศุกร์       เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันอังคาร และวันพฤหัสบดี        เวลา 08.00 - 20.00 น. (เฉพาะบริการกิจกรรมบำบัด ปิด 19.00 น.)
วันหยุดนักขัตฤกษ์                    เวลา 08.00 - 16.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์                 (ปิดให้บริการ)

   GPS : https://goo.gl/maps/rhTno3qG2KKD6ZUV9

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 0-5394-9325