0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
แพ็กเกจ และโปรโมชัน
บริการของเรา
คลินิก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รวบรวมงานบริการจาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ , รังสีเทคนิค , กายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด ไว้ในศูนย์สุขภาพพร้อม โดยให้บริการด้วยนักวิชาชีพที่มีความถนัดเชี่ยวชาญ
คลินิกเทคนิคการแพทย์
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกรังสีเทคนิค
ธาราบำบัด
ศูนย์นวดไทย ม.ช.
คลินิกกิจกรรมบำบัด
ตรวจสุขภาพลูกค้าองค์กร
สิ่งที่น่าสนใจ
มาแล้ว . . . แพคเกจตรวจสุขภาพ ครบรอบ 31 ...

ประชาสัมพันธ์
27 ตุลาคม 2565 เวลา 11:57 น.
กิจกรรม KIDS PROMPT CAMP @CMU Health Center

ข่าวสาร
20 ตุลาคม 2565 เวลา 18:18 น.
ข่าวดีสำหรับผู้ปกครองทุกท่าน กับโครงการด...

ประชาสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2565 เวลา 18:58 น.
สิทธิพิเศษ . . . . สำหรับบุคลากรสายงานธน...

ประชาสัมพันธ์
1 ตุลาคม 2565 เวลา 18:34 น.
กลับมาอีกครั้ง เพียง 2 วันเท่านั้น แพคเก...

ประชาสัมพันธ์
29 กันยายน 2565 เวลา 08:42 น.
8.8 Happy and Healthy Package กับแพคเกจต...

ประชาสัมพันธ์
8 สิงหาคม 2565 เวลา 07:53 น.
ศูนย์สุขภาพพร้อม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์สุขภาพพร้อม ดำเนินการภายใต้ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบริการตรวจสุขภาพ ตรวจสุขภาพประจำปี เจาะเลือด เอกซเรย์ บริการทางรังสีเทคนิค กายภาพบำบัด ธาราบำบัด กิจกรรมบำบัด รวมทั้งยังมีบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือกลุ่มชมรมต่างๆ ที่มีความสนใจในการตรวจสุขภาพ  ให้บริการด้วยคุณภาพงานบริการของนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา 07.30 - 15.30 น.

  GPS : https://goo.gl/maps/MkAdUDC5XDdgbWN39

ที่ตั้ง : 101 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร : 0-5393-6027
ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค

ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า (แยกรวมโชค) บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ ให้บริการด้วยคุณภาพงานบริการของนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา 07.30 - 20.00 น.

 GPS : https://goo.gl/maps/vGbFFtyUwZSXyHFb6

ที่ตั้ง : ชั้น G อาคารที่จอดรถ มีโชคพลาซ่า
เบอร์โทร : 0-5323-0121
ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง

ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งในและนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือกลุ่มชมรมต่างๆ ที่มีความสนใจในการตรวจสุขภาพ ซึ่งให้บริการโดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ รวมทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์       เวลา 07.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์    เวลา 07.30 - 16.00 น.

  GPS :  https://goo.gl/maps/fNjXtYmWbAB8B2mx7

ที่ตั้ง : ตลาดราชวงศ์ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100 ไทย
เบอร์โทร : 0-5422-3177