0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
บริการตรวจพิเศษห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
บริการตรวจพิเศษห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ : Special Laboratory

1. บริการตรวจวัดระดับยา

      1.1 ช่วงระยะเวลาและค่าบริการในการตรวจ   (Turnaround time and Service Fee)
             Click เพื่อดูรายละเอียด

 

     1.2 การเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจ (Specimen collection, Processing and Shipping)
            Click เพื่อดูรายละเอียด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ขอแบบฟอร์มใบขอส่งตรวจได้ที่ [email protected]
(Ask for more information and request form at [email protected])

 

 

2. รายการตรวจพิเศษทั้งหมดที่ให้บริการ Click เพื่อดูรายละเอียด

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 16:30 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
053936027
อีเมล
กรุณาติดต่อผ่านไลน์ @prompt-ams