0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค
ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค : PROMPT HEALTH CENTER MEECHOK

ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค ตั้งอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่า (แยกรวมโชค) บริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ ให้บริการด้วยคุณภาพงานบริการของนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บุคคลากรที่มีประสบการณ์ และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189 และ ISO 15190

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 น. - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 น. - 20:00 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
0-5323-0121
อีเมล