0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
เกี่ยวกับเรา
สารจากผู้บริหาร
ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
บุคลากร
สารจากผู้บริหาร

     กว่า 30 ปี ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ด้วยนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ บัดนี้ เราพร้อม มุ่งสู่ “ศูนย์สุขภาพพร้อม” ศูนย์สุขภาพที่พร้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล และพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาว พรชนก มะธุ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก