0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ศูนย์นวดไทย ม.ช.
ศูนย์นวดไทย ม.ช. : Thai massage center, CMU

   ศูนย์นวดไทย ม.ช. ให้บริการนวดเพื่อบำบัดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ พร้อมประคบสมุนไพร ซึ่งแผ่นประคบสมุนไพร ผลิตขึ้นโดยเป็นผลงานวิจัยจากอาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ศูนย์นวดไทย ม.ช. ให้บริการโดยหมอนวดที่มีความเชี่ยวชาญ  ข้าราชการเบิกได้ตามสิทธิของกระทรวงการคลัง

ข้อห้ามในการรับบริการนวดแผนไทย
1.  มีไข้ วัดอุณหภูมิได้สูงเกิน 38.5 องศา 
2.  มีอาการเนื้อเยื่ออักเสบระยะเฉียบพลัน 
3.  มีโรคผิวหนัง หรือโรคติดต่อ เนื่องจากการนวดเป็นการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง เช่น  เอดส์ วัณโรค อีสุกอีใส งูสวัด
4.  ผู้ที่กระดูกหัก ร้าว ข้อเคลื่อน หรือหลังจากการผ่าตัดที่กระดูกยังยึดติดไม่ดี 
5.  บริเวณที่มีบาดแผลเปิด หรือแผลเริ่มจะปิด 
6.  ผู้มีอาการมึนเมา ขาดสติหรือหมดความรู้สึก 
7.  ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้ หรือความดันโลหิตสูง มากกว่า 160/100 mmHg   
8.  ผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดอักเสบและอุดตันด้วยลิ่มเลือด 
9.  ผู้ป่วยที่มีอาการเส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง 
10.  ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังควบคุมไม่ได้ 
11.  ไม่ควรรับการนวดขณะที่ท้องว่างหรือหิวจัด 
12.  ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง หรือมีเนื้องอกในร่างกาย 

 

 

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 น. - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09:00 น. - 16:00 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
0-5393-5095
อีเมล
-