0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ศูนย์สุขภาพร้อม ลำปาง
ศูนย์สุขภาพร้อม ลำปาง : PROMPT HEALTH CENTER LAMPANG

ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งในและนอกสถานที่ ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือกลุ่มชมรมต่างๆ ที่มีความสนใจในการตรวจสุขภาพ ซึ่งให้บริการโดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีการแพทย์ รวมทั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งเราให้บริการด้านการตรวจสุขภาพประจำปีนอกสถานที่ มากกว่า 30 ปี โดยศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 น. - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 น. - 20:00 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
0-5422-3177
อีเมล