0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
กายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด : physical therapy

กายภาพบำบัด (Physical therapy: PT) เป็นการฟื้นฟู และเสริมสร้างความสามารถในการใช้ร่างกายด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การดึง นวด ประคบ ร่วมกับการบริหารร่างกายสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มีอาการปวด หรือได้รับผลข้างเคียงจากอาการเจ็บป่วยจนทำกิจวัตรประจำวันได้ไม่เต็มที่

เทคนิคและวิธีการต่างๆ ของกายทำกายภาพบำบัดจะปฎิบัติตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งการทำกายภาพบำบัดได้หลายสายงาน เช่น

  • กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กายภาพบำบัดด้านระบบประสาท
  • กายภาพบำบัดด้านระบบทรวงอกหลอดเลือดและหัวใจ
  • กายภาพบำบัดด้านกีฬา
  • กายภาพบำบัดในชุมชน
  • งานกายภาพบำบัดด้านอื่นๆ

โดยการทำกายภาพบำบัดแต่ละสายงานนี้ ก็จะมีวิธีการทำ อุปกรณ์ และจุดประสงค์แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้บริการ ซึ่งนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้แนะนำให้นั่นเอง

วันเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:00 น. - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 น. - 15:30 น.
วันหยุด
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ
053-949-268 หรือ 053-936-027
อีเมล
-