0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพ

ร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สร้างพลังงานและใช้พลังงานตลอดเวลา  ความเสื่อมโทรมสึกกร่อนจึงเกิดขึ้นได้เป็นเงาตามตัว เปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่ใช้งานมานานต้องสึกกร่อนเสียหายจึงต้องทำการตรวจเช็คซ่อมแซมเป็นประจำ


ร่างกายคนเราก็ต้องการการตรวจเช็คและซ่อมแซมเป็นประจำเหมือนเครื่องจักรกลทั่วไป  เพราะสารพิษ สารอนุมูลอิสระ ความสึกหรอเสื่อมโทรมมันเกิดกับร่างกายตลอดเวลา ไม่รู้ว่าจำนวนสารพิษและความเสื่อมโทรม จะมีผลกระทบทำให้เกิดโรคภัยเมื่อใด ดังนั้นการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานจึงมีความจำเป็นสำหรับทุกวัย เพื่อตรวจสอบว่าระบบต่างๆในร่างกายยังคงทำงานได้ตามปกติ สารชีวเคมีที่จำเป็นต่อร่างกายยังอยู่ในประมาณปกติ ซึ่งสามารถแสดงผลออกมาเป็นตัวเลขให้ทราบว่าสุขภาพโดยรวมยังแข็งแรง


ในปัจจุบันพบว่าอาหารและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรสำคัญ ที่จะนำสารพิษเข้าสู่ร่างกายจนทำให้ร่างกายทำงานผิดปกติ และก่อให้เกิดโรคได้ง่ายอย่างไม่รู้ตัว  การรับประทานอาหารกลุ่มที่ให้พลังงานสูงทั้งน้ำตาล แป้ง ไขมัน ถ้ามากเกินไปจนเกิดการสะสมในกระแสเลือด ค่าของน้ำตาลและไขมันในเลือดจะสูงเกินมาตรฐาน  การรับประทานอาหารประเภทสัตว์ปีกและเครื่องในสัตว์มากๆ จะก่อให้เกิดกรดยูริคในเลือดสูงจนสามารถป่วยเป็นโรคเกาท์ได้ หรือการพักผ่อนไม่เพียงพอ  การดื่มสุราเป็นประจำ อาจแสดงผลการทำงานของตับที่ไม่ดี รวมทั้งค่าทางชีวเคมีในน้ำเลือดและคุณภาพเม็ดเลือด ที่ผันแปรตามอาหารที่รับประทานและจากกรรมพันธุ์ ก็สามารถบอกสิ่งผิดปกติทั้งเรื่องภูมิแพ้ การสะสมของสารเคมี การต่อต้านเชื้อโรค โลหิตจาง รวมทั้งสุขภาพของเม็ดเลือดได้มาจากอิทธิพลของอาหารและสิ่งแวดล้อมนี่เอง สามารถส่งผลให้สุขภาพเปลี่ยนแปลงได้มากมาย จนอาจเจ็บป่วยได้โดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ