0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
สิ่งที่น่าสนใจ > ประชาสัมพันธ์ > สาขาต่างๆ ของศูนย์สุขภาพพร้อม
สาขาต่างๆ ของศูนย์สุขภาพพร้อม
สาขาต่างๆ ของศูนย์สุขภาพพร้อม
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:55 น.

ศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ (สำนักงานใหญ่) 
053 936 027
GPS https://goo.gl/maps/MkAdUDC5XDdgbWN39

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม มีโชค  
053 230 121
GPS https://goo.gl/maps/vGbFFtyUwZSXyHFb6

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
053 949 325-6
GPS : https://goo.gl/maps/rhTno3qG2KKD6ZUV9

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง-หางดง
053 106 999
GPS https://maps.app.goo.gl/bxP1zU1c63iFUX9d6

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม พฤฒพลัง 
053 904 914 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 07.30 - 12.00 น.)
053 936 027
GPS https://maps.app.goo.gl/gwt6o3vVby9B4vU59

 

ศูนย์สุขภาพพร้อม ลำปาง 
054 223 177
GPS https://goo.gl/maps/fNjXtYmWbAB8B2mx7