0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
โปรแกรมตรวจสุขภาพ - Silver Package - ศูนย์สุขภาพพร้อม
เริ่มต้นที่ 2,040 บาท จาก 2,305 บาท

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ
     -   การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (เบาหวาน/FBS)  และตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)  ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มก่อนการเจาะเลือด  10 - 12  ชั่วโมงก่อนการเจาะเลือด *** กรณีที่ไม่มีรายการตรวจดังกล่าวข้างต้น ไม่ต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม
     -   การตรวจสุขภาพ สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย
     -   งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ ประมาณ 3 วัน ก่อนการตรวจ
     -   ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป และควรพักผ่อนให้เพียงพอ

เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว
     -   ไม่ควรพับแขน เพราะการพับแขนหลังเจาะเลือดมีโอกาสจะทำให้เกิดจ้ำเลือดออกภายใต้ผิวหนังได้  วิธีที่ดีที่สุดคือเหยียดแขนแล้วใช้สำลีปิดแผล กดเบาๆ ไว้สักครู่

การเก็บปัสสาวะ
     -   ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
     -   สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

การเอกซเรย์ (ปอด/ทรวงอก)
     -   ในวันตรวจงดใส่เครื่องประดับต่างๆ บริเวณทรวงอก
     -   สุภาพสตรีเปลี่ยนเสื้อโดยถอดชุดชั้นในและเครื่องประดับบริเวณทรวงอกออก
     -   ไม่ควรเอกซเรย์ หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์

 

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี