0-5393-6027 ต่อ 100
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07:30 - 20:00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 07:30 - 15:30 น.
นวดไทย 1.5 ชั่วโมง เหมาจ่าย (4 ครั้ง/เดือน) (ประคบ)
เริ่มต้นที่ 1,200 บาท จาก 1,200 บาท

นวดไทย 1.5 ชั่วโมง เหมาจ่าย (4 ครั้ง/เดือน) (ประคบ) ไม่มีใบรับรอง